Advokatetik

Aurora Advokatfirma ApS (Herefter Aurora) har kontorlokaler på adressen Lavendelstræde 17C, 3. sal, 1462 København K.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 3160 1619 samt på e-mailadressen info@auroralaw.dk.

Vores CVR-nummer er 43283391

Aurora er et anpartselskab.

Advokaterne hos Aurora er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Aurora er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Special Risk. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af virksomhedens advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Aurora anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Aurora Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Aurora og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

​CVR: 43283391

Kontakt mig

Amager Strandvej 60, 2300 Kbh. S

Mødelokaler på: Lavendelsstræde 17C, 3. sal, 1462 København K + Klik her for rutevejledning

Telefon: 31 60 16 19

E-mail: sd@mskadvokat.dk